Kiddegård ligger 3 km vest for Jelling i Vejle Amt. Gården drives som et traditionelt landbrug med 250 ha planteavl og produktion af 17.500 slagtesvin på 2 ejendomme, Kiddegårdsvej 1 og 3. Desuden er der skovdrift på ca. 10 ha.
Der er på ejendommen opstillet 6 stk. NEG Micon 750 kW vindmøller.

 


Link til vores miljørapport