Oktober 2006:    

Af projekter kan nævnes, at vi er ved at lave en 45 tons korngrav med et 80 tons transportanlæg i. Dermed skulle vi gerne kunne holde kornet væk fra 570’eren, samt det korn som også kommer ind i høst fra naboer mv.

Gylleseperationsanlæg fra Samson Bimatech.

Til januar skal vores gylle separeres i et Samson Bimatech anlæg. Det bliver utroligt spændende, og jeg ser en stor fordel i dels at kunne spare ca. 30% udbrungningsareal, og dels næsten at kunne fuldgøde med restgyllen.

Mere herom senere.

 

Opfølgning på Fosforforsøget, fermentering mv.:

Det har været en succes at minimere tilførslen af fosfor gennem mineralblandingerne til grisene.

Men her efter høst, med den nye avl, er vi desværre nødt til at gå lidt op i docering igen, til ca. 50 % af anbefalet norm, hvilket da også stadig er lavt.

Dette skyldes, at de sidste 10-15 % af kornet som blev høstet, var begyndt at spire en anelse i akset inden vi fik det høstet. Det er meget uheldigt, men da vi ikke kunne nå at blive færdig med høsten inden det satte ind med 10 dages regnvejr sidst i august, så begynder kornet at spire.

Spiret korn og en fermenteringsproces er en dårlig sammensætning, da spiret korn, lunt vand og ophold i en beholder, kan sammenlignes med maltning af korn til ølbrygning.

Med andre ord, så laver spiret korn i en fermenteringstank alkohol. Ikke nok til at grisene får det vældig sjovt (!), men nok til at det tager lidt af energien fra kornet, og alkoholen fordamper bare til ingen nytte. Det giver en ringere foderudnyttelse.

Derfor kører 2/3 af hveden nu udenom fermenteringstanken og direkte i blandekarrene. Den sidste 3. del fermenteres stadig sammen med soja, og dette er tilsyneladende nok til at holde biologien i det færdige foder i orden.

Derfor har vi for en sikkerheds skyld tilsat lidt mere fosfor, da frigivelsen af fosfor fra kornet via fementering nu bliver noget lavere, da 2/3 af kornet som sagt ikke bliver fermenteret.

September 2006:
Efter veloverstået høst er det blevet tid til at så igen. Vi har i alt pløjet og sået ca. 300 ha, samt sået ca. 55 ha olieræddike som efterafgrøde med tallerkenharven.
Juni 2006:

Restaureringen af facaden på stuehuset er færdig. Vi synes det er blevet rigtig flot. Nu kan den gamle rønne vel 100-200 år igen.

Maj 2006:

Gyllesæsonen er godt i gang. Det er en ren fornøjelse med den nye Samson, vi kan køre ca. 100 tons ud i timen indenfor 1 kilometer fra tankene. Det er næsten en fordobling i forhold til den gamle Kimadan 15 tons vogn.
19 Maj 2006:

Vi var til Agri Mark udstillingen på Wedellsborg. Dalbo havde hyret os til at stille traktor og chauffør til rådighed sammen med vores egen nye Dalbo Maxidisk 600. Det var sjovt at være med, selvom 1 ha mark til 2 dage ikke er meget til dette grej!

Marts 2006:
Så er  personalekøkkenet næsten færdigt, og vi glæder os til at tage det i brug. Daniel skærer gipsplader, og Kristian lægger gulv.
Januar - Februar 2006:
Forsøg med reduceret fosfor tildeling.

Vi har siden november 2005 kørt forsøg med reduceret fosfor tildeling.

I fermenteringstanken, som er en 26.000 liters fodertank hvor foderet blandes med 30 gr. varmt vand og står i hvile i 12 timer, sker der en mikrobiologisk proces som danner mælkesyrebakterier, som hjælper med at frigøre de naturlige næringsstoffer, mineraler og vitaminer i kornet.

Derved har vi fundet ud af, at også det naturlige fosfor i kornet bliver lettere tilgængelig for grisens tarmsystem, og dermed er det ikke nødvendigt kunstigt at tilføre foderet ret meget ekstra fosfor.

Fosfor har først og fremmest stor betydning for knoglestyrke, og derfor vil en underforsyning resultere i flere ømbenede grise, samt i værste fald benbrud.

Fosfor er desværre også et problem i vandmiljøet, hvis der tilføres for meget til agerjorden eller frigøres for meget naturligt fosfor fra jordens pulje.

Vi kan gennem Grønt Regnskab dokumentere, at vores fosfor balance på markniveau er stort set neutral, men alligevel er det spændende og også en god nyhed for landbruget i Danmark, hvis man gennem ændret fodring kan reducere overskuddet af fosfor til nul.

Vi har forsøgt med en 75% reduktion i fosfor tildeling, og er her medio januar begyndt at levere grise til slagteriet, som siden indkøb i november har fået fosfor reduceret foder. Der er ikke observeret en stigning i benproblemer hos grisene, så vi er meget forhåbningsfulde omkring vores lille forsøg.
 

Køb af Dalbo MaxiDisk tallerkenharve.

Der er til ny planteavlssæson indkøbt en 6 meter Dalbo tallerkenharve, som er monteret med en Einböck luftsåmaskine.

Den skal primært bruges til at så efterafgrøder i markerne efter høst, som skal opsamle kvælstof fra luften og jorden og overlevere det til den efterfølgende vårafgrøde. Dermed udnyttes jordens og luftens kvælstof bedre af planterne.

Desuden vil vi opgradere indsatsen med at bekæmpe græsukrudt og spildfrø i stubben efter høst.
 

Dalbo MaxiDisk 600 

Køb af Samson PG 20 gyllevogn.
Der er til ny planteavlssæson indkøbt en ny Samson PG 20 gyllevogn, med sugekran, lift og 24 meter slangebom. 

Ombygning af personalekøkken. 
Vi er i gang med at lave nyt køkken og frokostrum til personalet. Skal være færdig inden forårssæsonen starter medio marts.