Der er på Kiddegårdsvej 1 ca. 3000 stipladser til slagtesvin, og på Kiddegårdsvej 3 1260 stipladser.

Vi har en høj sundhedsstatus, Blå SPF.

Alle staldene er fuldsektionerede, og vi kører holddrift på ugeplan, altså tømmes, rengøres og fyldes en afdeling pr. uge.
Derved sikrer man grisene mod smitte og bakterier som f.eks. salmonella imellem aldersgrupperne. Vores salmonellaindeks har siden 2004 ligget på 0,0 , altså er salmonella ikke tilstede i besætningen.

Hver mandag leveres ca. 340 smågrise der fordeles i de rengjorte stalde.


Foderet til grisene blandes på eget blandeanlæg fra 2005.  Der blandes ca. 10.000 kg. tørfoder om dagen, som transporteres til foderanlægget hvor det blandes med vand og pumpes ud til grisene.
 Der er mulighed for varmetilførsel i alle staldene, hvilket er med til at sikre, at grisene altid lever i et sundt og fugtfrit klima. Der bruges årligt varme fra ca. 700 bigballer halm svarende til energien i ca. 120.000 liter olie, til opvarmning af stalde og stuehuse. Da halm hører under bioenergi, er varmeforbruget forureningsfri.

Smågrisene indkøbes fra en sobesætning ved Brande med 750 søer.

Hver mandag leveres ca. 340 smågrise på ca. 30 kg. hertil.

Ved hjælp af høj sundhedsstatus, optimale staldforhold, godt foder af kvalitetsråvarer og dygtige medarbejdere, lykkedes det at holde en god effektivitet i staldene. Grisene vokser ca. 900 – 950 gram om dagen, og bruger ca. 2,5 – 2,65 foderenheder ( ca. 2,5 kg. foder) på at vokse 1 kg. Når grisene slagtes, har de en kød % på mellem 60 og 61, hvilket er et udtryk for at kødet er pænt og magert.

På landsplan er produktionsresultaterne for slagtesvin 850 gram daglig tilvækst, et foderforbrug på 2,9 foderenheder pr. kg. tilvækst, og en kød % på knap 60 ( Kilde: Danske Slagterier.)