Der blev i 1998 opstillet 6 stk. 750 kW NEG Micon vindmøller på vores jord.

De 3 mod vest ejes af familien Mols, og de 3 møller mod øst ejes af ca. 120 interessenter i ”Kiddegård Møllelaug I/S ”
Hver af møllerne producerer ca. 1.500.000 kW om året, hvilket svarer til energiforbruget i ca. 250 husstande.

Mølleparken producerer i alt ca. 9 millioner kW, eller svarende til elforbruget i 1500 husstande.

Dermed producerer møllerne stort set hvad der svarer til det private elforbrug (eksklusiv erhverv) i Jelling Kommune  (ca. 5500 indbyggere.)